Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων

Κάνοντας χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνετε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας και αποδοχή των όρων που διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται μόνο για τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από την εταιρεία μας και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω κάποιου τρίτου διαδικτυακού τόπου.

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει διαδικτυακούς συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.

Ταυτότητα Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

WebCare Ο.Ε.

Διεύθυνση:  Σμυριλίου 11, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810261170

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info [@] webcare.gr

 

Συλλογή και Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα

Κατά την είσοδο, επίσκεψη και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγονται πληρορίες σας που σχετίζονται με

  • Είδος φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε
  • Διεύθυνση IP του υπολογιστή σας
  • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας
  • Λειτουργικό σύστημα χρήστη
  • Σελίδα από την οποία έγινε ανακατεύθυνση στο site

Τα  ως άνω δεδομένα είναι απαραίτητο να συλλεχθούν για την ορθή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και την εμπειρία χρήστη.

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα ως άνω δεδομένα, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για παράνομη συμπεριφορά και χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας, σε αντιθεση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο ή/και σε αντίθεση με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων αποτελεί η ύπαρξη έννομου συμφέροντος του υπευθύνου επεξεργασίας κατά άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

 

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:

  • Αναγκαία cookies για την ορθή περιήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Τα παραπάνω cookies είναι απολύτως αναγκαία για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για να μπορέσετε να περιηγηθείτε σε αυτήν εφόσον το επιθυμείτε.

Τα συγκεκριμένα cookies είναι προσωρινής διάρκειας (session cookies)

Επειδή είναι αναγκαία για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας, δεν μπορείτε να τα απορρίψετε. Σε περίπτωση που διαφωνείτε παρακαλούμε να εγκαταλείψετε τον δικτυακό μας τόπο.

  • Cookies τρίτων μερών (third party cookies) που περιγράφονται αναλυτικά στην Cookies Ανάλυσης/ Στατιστικών - Google Analytics: παρακάτω.

 

Αποστολή μηνυμάτων μέσω φόρμα επικοινωνίας της WebCare

Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε ερωτήματα προς την εταιρεία μας  μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: Επικοινωνία

Για το σκοπό της επικοινωνίας με την εταιρεία μας και την αποστολή μηνύματος από εσάς, ο χρήστης συμπληρώνει στις σχετικές φόρμες:

- το όνομά του  - τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου του  - το τηλέφωνό του

Δηλώνει δε ότι τα στοιχεία που έχει χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αποστέλλει στην εταιρεία μας σύμφωνα και με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας στο πλαίσιο αυτό είναι:

α) όνομα

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

γ) τηλέφωνο

δ) περιεχόμενο μηνύματος

 

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας αποτελεί

  • αφενός η συναίνεση του υποκειμένου, το οποίο και αποστέλλει εκουσίως μέσω των σχετικών τεχνικών επιλογών του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας τα αιτήματα/ ερωτήματά του και
  • αφετέρου το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για το σκοπό της απάντησης/ ανταπόκρισης στο αίτημα/ ερώτημα που έχει υποβάλλει ο χρήστης της ιστοσελίδας.

Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων

Τα  προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας διατηρούνται τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών και σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα ακόμα απαιτείται προκειμένου να παρέλθει χρόνος παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

Ενώ διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση που απαιτηθεί από το νόμο λόγω κάποιας σε εξέλιξη δικαστικής διδικασίας ή εισαγγελικής έρευνας.

Δεδομένα τα οποία συλλέγονται μέσω cookies ή άλλων τεχνολογιών tracking διαδικτύου απευθείας από τρίτους παρόχους (π.χ. Google), διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο τρίτος φορέας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου και ιδιωτικότητας που εφαρμόζει.

 

Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι:

α) το προσωπικό της εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί για τήρηση απορρήτου και εμπιστευτικότητας και της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων της.

β) εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας μας, εφόσον αυτό απαιτείται από το σκοπό της επεξεργασίας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για τήρηση απορρήτου και εμπιστευτικότητας και της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων μας.

γ) εκτελούντες την επεξεργασία, ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας όπως έχουν τεθεί παραπάνω. Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν δεσμευτεί εγγράφως ώστε να τηρούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να μην ανακοινώνουν τα δεδομένα σε τρίτους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας όπως ορίζει ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Tracking tools

Cookies Ανάλυσης/ Στατιστικών - Google Analytics:

Για λόγους παρακολούθησης και αξιοποίησης της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, για σκοπούς βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε το Google Analytics.

Το Google Analytics είναι μία υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.)

Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο της Google που βοηθά τους κατόχους ιστοσελίδων και εφαρμογών να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους τις ιδιότητές τους. Μπορεί να χρησιμοποιεί cookie για να συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, χωρίς προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κάθε επισκέπτη. Το κύριο cookie που χρησιμοποιείται από το Google Analytics είναι το cookie "__ga". Οι πληροφορίες που εξάγονται και συλλέγονται από το cookie διαβιβάζονται σε διακομιστή της Google που είναι στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον τρόπο που η Google συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μέσω του Google Analytics στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/partner-sites (αγγλική έκδοση) και https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=el (ελληνική έκδοση).

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την συλλογή δεδομένων μέσω των cookies από την Google Analytics ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies Διαφήμισης:

Μέσω συγκεκριμένων cookies μπορούμε να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα και συμπεριφορά του χρήστη της ιστοσελίδας μας και να του παρέχουμε εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του προτάσεις υπηρεσιών

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων – χρήστης της ιστοσελίδας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15)

β) Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16)

γ) Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17)

δ) δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18)

ε) Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 19)

στ) Δικαιώματα φορητότητας (άρθρο 20)

ζ) Δικαίωμα ανάκλησης συναίνεσης (άρθρο 7 παρ. 3)

η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας (άρθρο 77)

Δικαίωμα εναντίωσης

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Εμείς δεν υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να υποβάλετε κάποιο αίτημα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική, μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση admin [@] webcare.gr

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε ταυτοποίησή σας και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να σας ζητουμε περαιτέρω πληροφορίες για το σκοπό της επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας.

Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα λάβετε αιτιολογημένη απάντηση για τον λόγο που δεν ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η WebCare λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται σε ηλεκτρονικό αλλά και ενδεχομένως σε φυσική μορφή. Εφαρμόζει την τεχνολογία SSL. Οι δε βάσεις δεδομένων που είναι συνδεδεμένες με τον διαδικτυακό της τόπο βρίσκονται εγκατεστημένες σε διακομιστή εντός Ε.Ε.. Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Τροποποίηση πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων

Η Webcare έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας πολιτικής, ο χρήστης θα ενημερώνεται με μορφή αναδυόμενου παραθύρου κατά τη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα της.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς συμφωνείται ότι είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης.

TOP