Μπουντουράκης Α.Ε. – Εξοπλισμοί Μονάδων Εστίασης

Η επιχείρηση του Δημήτρη Μπουντουράκη ιδρύθηκε το 1975 στο Ηράκλειο, με κύριο αντικείμενο την κατασκευή επαγγελματικών ψυγείων, ανοξείδωτων κατασκευών και την εμπορία συσκευών μαζικής εστίασης. Η επιτυχημένη πορεία της κι η αυξανόμενη απαίτηση της αγοράς για ποιοτικά προϊόντα, την ώθησε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της μέσω της ανέγερσης υπερσύγχρονων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων έκτασης 4000 m². Με την απόκτηση μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας CNC και την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας με συνεχείς ελέγχους σε κάθε στάδιο σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001, οδηγήθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη, παράγοντας μαζικά μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών.

Η τεχνογνωσία, η μακρόχρονη εμπειρία κι η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων συνέβαλλε στην προσθήκη νέων σειρών όπως ψυκτικοί θάλαμοι, συστήματα ψύξης με οικολογικά χαρακτηριστικά, self-services, drop-in και βιτρίνες. Μετά από 40 χρόνια ανοδικής πορείας σε μια ανταγωνιστική αγορά, παραμένει μια ισχυρή, οικογενειακά διοικούμενη εταιρία, με πρωταρχικούς στόχους την υψηλή ποιότητα, την ικανοποίηση του πελάτη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κατορθώνοντας να ανταποκρίνεται επάξια στις σύγχρονες απαιτήσεις.

TOP