Καθορισμός Στρατηγικής & Πλάνο Ενεργειών

digital strategyΗ σωστή δημιουργία ενός πλάνου ενεργειών και ο καθορισμός της στρατηγικής πρέπει να συνδυάζει την πλήρη ανάλυση της επιχείρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον και παράλληλα να μπορεί να συμβάλει  στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της σε σχέση με τον ανταγωνισμό με στόχο να έρθει ως αποτέλεσμα η βιωσιμότητα και η κερδοφορία.

Ο συνδυασμός των στόχων του ιστοτόπου και των αναγκών των χρηστών συνιστά τη στρατηγική που θα πρέπει να εφαρμόσουμε, το θεμέλιο οποιασδήποτε απόφασης πρόκειται να πάρουμε κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης οποιουδήποτε έργου.

Η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου δεν αφορά μόνο την προβολή και διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά θέτει ως πρωταρχικό της μέλημα τον συνδυασμό πολλών παραγόντων προκειμένου να σχεδιαστεί η προϊόντική στρατηγική, η τιμολογιακή πολιτική προϊόντος ή υπηρεσίας , το πλάνο επικοινωνίας κ.α.

Είμαστε στην διάθεση σας για να σας συμβουλέψουμε και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση και να καθορίσουμε σωστά τις ενέργειες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τα στάδια για την ολοκλήρωση του έργου που θα μας αναθέσετε:

  • Kαταγραφή και Ανάλυση Απαιτήσεων
  • Έρευνα και Ανάλυση - Εκτίμηση κόστους Υπηρεσιών και Εφαρμογών
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
  • Σχεδιασμός και παρουσίαση προτάσεων
  • Σχεδιασμός στρατηγικής Internet Marketing
  • Υλοποίηση Εφαρμογών
  • Παρουσίαση Εφαρμογών - Αξιολόγηση
  • Διάθεση Εφαρμογών στο κοινό
  • Προώθηση – Internet Marketing
  • Υποστήριξη – Παρακολούθηση – Ανάλυση Αποτελεσμάτων – Ενημέρωση Δεδομένων
TOP