Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Optimization)

seoΗ υπηρεσία S.E.O είναι μια σειρά από ενέργειες και τεχνικές που πραγματοποιούνται προκειμένου να εμφανίζεται η ιστοσελίδα σας όσο το δυνατόν σε υψηλότερη θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, βάση συγκεκριμένων λέξεων που πληκτρολογεί ο χρήστης.

Ένα σωστά σχεδιασμένο S.E.O. είναι ικανό να προωθήσει την ιστοσελίδα σας ακόμη περισσότερο προσελκύοντας περισσότερους επισκέπτες

Σαν τεχνική μάρκετινγκ το S.E.O. αφορά στο πως λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης, τι είναι αυτό που οι χρήστες ψάχνουν περισσότερο, ποιές λέξεις κλειδιά χρησιμοποιούν πιο συχνά και τέλος ποιές μηχανές αναζήτησης είναι πιο δημοφιλής σε ποιές ομάδες ανθρώπων.

Κύριος σκοπός και αποστολή του πετυχημένου SEO είναι το site να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των SERP (Search Engine Results Page) ή τουλάχιστον μέσα στα 10 πρώτα αποτελέσματα, διότι σύμφωνα με τις στατιστικές στο 80%  των αναζητήσεων ο χρήστης διαβάζει και επιλέγει μόνο από τα πρώτα 10 αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων απαιτεί σωστή ανάλυση και παρακολούθηση των δεδομένων από την κατάταξης της ιστοσελίδας σας. Μερικές από τις ενέργειες που εκτελούμε είναι:

Έρευνα και ανάλυση απαραίτητων λέξεων κλειδιών και μετα-πληροφοριών

Βελτιστοποίηση δομής και περιεχομένου ιστοσελίδας

Ανάλυση απαιτήσεων & ανταγωνισμού

Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης και κοινωνικά δίκτυα

Καταχώρηση σε άλλες σελίδες όπως κατάλογοι επιχειρήσεων και Portals

Ανάλυση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων από αναλυτικές αναφορές κατάταξης

TOP